Ma puteti contacta la adresa de e-mail andreil@wgz.ro

Zona discutiilor nesfarsite...


Recieve news about this website directly to your mailbox
<a rel="me" href="http://www.daniweb.com/members/lucaciandrew/938124"><img
src="http://www.daniweb.com/certificates/member938124.jpg"
border="0" alt="lucaciandrew has contributed to DaniWeb"
width="120" height="90" /></a>
Liceul Teologic Baptist „Emanuel”
Cluj-Napoca
Stratul de ozon

Elev: Lucaci Andrei
Clasa a XI-a B
Profesor: Gherman Diana
Disciplina: ȘtiințeMai 2010
Cuprins
1. Defnire……………………………………………………………….………. 3
2. Acținuea stratului de ozon…………………………………………………… 3
3. Ce este ozonul………………………………………………………….…….. 3
4. Distribuitia ozonului in atmosfera ……………………………………….….. 4
5. Surse…………………………………………………………………….…… 5

1. Definire
Stratul de ozon stratosferic este definit de Convenţia de la Viena ca fiind “stratul de ozon atmosferic de deasupra stratului limită planetar”. Viaţa pe pământ a fost în siguranţă pentru mii de ani datorită acestui strat protector al atmosferei format din ozon , care acţionează ca un scut protector împotriva radiaţiei ultraviolete provenite de la soare. Dacă acesta ar dispare, radiaţia ultravioletă ar steriliza suprafaţa globului anihilând aproape întreaga viaţă terestră.
Ozonul nu este degajat în mod direct ca şi emisie a surselor de poluare industriale sau transport. Ozonul se formează în urma reacţiilor fotochimice din atmosferă în prezenţa luminii soarelui. În stratosferă, deasupra atmosferei, ozonul se produce prin reacţii de oxidare sub acţiunea luminii soarelui.

2. Acținuea stratului de ozon
Acţionând ca un filtru natural, stratul de ozon absoarbe în mare parte radiaţia ultravioletă UV B, extrem de periculoasă. Acestea au efecte nocive pentru formele de viaţă de pe pământ şi pot provoca: cancer de piele, cataracte şi alte boli ale ochilor, scăderea capacităţii de apărare a sistemului imunitar, degradarea fitoplanctonului cu implicaţii grave asupra vieţii acvatice, scăderea recoltelor şi a vegetaţiei forestiere.

3. Ce este ozonul
Ozonul reprezintă o moleculă triatomică de oxigen. Are culoare albăstruie și un miros înțepător fiind prezent în atmosferă în concentrație de cca 0,04 ppm. Acesta se găseste cca 90% în stratosferă și cca 10% în troposferă.
Termenul de ozon provine din grecescul "ozein" care înseamnă "a mirosi".
În atmosfera superioară o parte din moleculele de oxigen au absorbit energie de la razele ultraviolete ale soarelui și s-au transformat în oxigen atomic. Acești atomi combinați cu oxigenul molecular rămas au format molecule de ozon (O3) care absorb eficient razele ultraviolete. Acest strat fin de ozon acționează ca un scut protector al planetei împotriva razelor ultraviolete. Cantitatea de ozon necesară pentru protejarea Pământlui de razele ultraviolete nocive variază între 200 și 300 nanometri (nm) și se crede că există de peste 600 milioane ani (teoria evoluționistă). Atunci nivelul de oxigen era aproximativ 10% din concentrația actuală din atmosferă. Înainte de acest moment, existența vieții era posibilă doar în ocean. Prezența ozonului a dat organismelor ocazia să evolueze și să trăiască pe uscat. Ozonul a jucat un rol semnificativ în evoluția vieții pe Pămînt și datorita ozonului există viața așa cum o știm azi. Proporțiile de gaze, excluzând vaporii de apă sunt aproape egale până la aproximativ 80 km deasupra Pământului. Componentele principale ale atmosferei, după volum, sunt oxigenul (21%), azotul (78%) și argonul (0,93%). Există de asemenea cantități mici din alte gaze.

4. Distribuiția ozonului în atmosferă
Ozonul bun - se află în mod natural în stratosferă (15- 40 km) unde formează un strat protector împotriva razelor UV B (280-320 nm) solare. Acest ozon este benefic datorită emanațiilor de chimicale antropogene se află într-un permanent proces de degradare.
Ozonul rău - se află în atmosfera terestră joasă numită troposferă (pâna la cca 12km) și este rezultat al reacțiilor chimice, în prezența luminii solare, dintre diferiți poluanți proveniți de la mașini, uzine, termocentrale, rafinării, etc. Formarea acestuia este accentuată în lunile de vară.
Stratosfera este al doilea strat atmosferic. Ea se găsește între 10 și 50 km deasupra planetei. Temperatura aerului în stratosferă rămâne relativ constant până la o altitudine de 25 de km. Apoi ea crește progresiv până la 200-220 k, până la limita superioară (~ 50 km). Datorită temperaturii aerului din stratosferă care crește odată cu altitudinea, nu există fenomenul de convecție și are un efect stabilizator asupra condițiilor atmosferice. Ozonul joacă un rol major în reglarea regimului termic din stratosferă, din moment ce volumul de vapori de apă din strat este foarte redus. Temperatura crește odată cu concentrația ozonului. Energia solară e convertită în energie cinetică când moleculele de ozon absorb radiația ultravioletă rezultând în încălzirea stratosferei. Stratul de ozon se află între 20 și 30 km.


5. Surse
www.andreil.wgz.ro
A LAD product © 2009-2011
Lucaci Andrei Design
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one