Ma puteti contacta la adresa de e-mail andreil@wgz.ro

Zona discutiilor nesfarsite...


Recieve news about this website directly to your mailbox
<a rel="me" href="http://www.daniweb.com/members/lucaciandrew/938124"><img
src="http://www.daniweb.com/certificates/member938124.jpg"
border="0" alt="lucaciandrew has contributed to DaniWeb"
width="120" height="90" /></a>
Liceul Teologic Baptist „Emanuel”
Cluj--Napoca


Energia Nucleară

Elev: Lucaci Andrei
Clasa a XI-a B
Profesor: Gherman Diana
Disciplina: ȘtiințeMai 2010
Cuprins
1. Introducere…………………………………………………………….. 3
2. Avantaje ale energiei nuclear…………………………………………... 3
3. Probleme ale deșeurilor radioactive……………………………………. 3
4. Surse………………………………………………………………….… 5


1. Introducere
Energia nucleară poate să-și aducă o contribuție cardinală la soluționarea problemelor energiei care confruntă dintotdeauna lumea în care trăim.

2. Avantaje ale energiei nucleară
Energia nucleară prezintă o serie de avantaje substanțiale față de energia clasică: spre deosebire de cărbune și petrol, care poluează aerul, energia nucleară are un caracter poluant foarte redus și perfect controlabil: nu degradează pământul, poluarea apei este neînsemnată, perfect controlabilă, iar degajarea de gaze radioactive în cursul funcționării reactoarelor este reductibilă la nivele acceptabile prin tehnologia de reținere folosită la toate reactoarele moderne.

3. Probleme ale deșeurilor radioactive
Problema deșeurilor radioactive rămâne însă o mare responsabilitate pentru viitorul omenirii, deoarece o parte considerabilă din aceste deșeuri au o perioadă de înjumătățire care le face periculoase timp de mii de ani și nu exista nici o metodă generală acceptată de stocare a lor.
În prezent această problemă s-a rezolvat prin depozitarea barelor de combustibil consumat și a deșeurilor radioactive în containere de oțel așezate în minele de sare părăsite sau prin introducerea barelor într-un material asemănător sticlei și prin îngroparea lor sau depozitarea deșeurilor în construcții la suprafață până când vor fi găsite soluții și metode de distrugere geologică acceptabile.
O alta problemă este ridicată de căldura emanată prin apa de răcire a reactoarelor.
Energia nucleara implică costuri de producție mai scăzute decât ale cărbunelui.
În acest context, țările industrializate importatoare de materii prime energetice, petrol sau cărbune îți vor reduce importurile implicit își vor dezvolta economia.
Utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice este o mare speranță energetică.
Trebuie să amintim că sistemele reactoarelor termice nu reprezintă decât o contribuție temporară la aprovizionarea lumii cu energie pentru o perioadă comparabilă cu cea a petrolului.
Pe termen lung va trebui să se recurgă la sisteme cu neutroni rapizi, la suprageneratoare, ceea ce va face ca nuclearizarea să poată contribui pe timp îndelungat la soluționarea problemelor energetice ale lumii în alți termeni decât o face cărbunele, dar degradând mult mai puțin mediul.
• Nuclearizarea ridică însă și alte probleme.
Se consideră că trebuie păstrată integral concepția dezvoltării prioaritare de perspectivă a energeticii nucleare în acele regiuni în care ea se dovedește a fi eficientă economic și necesară în condițiile balanței de combustibil, cu luarea, desigur, în considerare a măsurilor de întărire a securității Centralelor Nuclaro-electrice (CNE).
4. Surse
www.andreil.wgz.ro
A LAD product © 2009-2011
Lucaci Andrei Design
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one